O projektu


Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image

O projektu

“ZAŽELI ZA SEBE” VRBOVSKO

Projekt zapošljavanja žena “Zaželi za sebe“ faza III. provodi se u okviru programa Europskog socijalnog
fonda, Operavnog programa Učinkovi ljudski potencijali 2014.-2020.

Opći cilj projekta:
Ublažiti posljedice nezaposlenosti i doprinijeti smanjenju rizika od siromaštva 10 teže zapošljivih žena i
žena s nižom razinom obrazovanja te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 60
krajnjih korisnika na području općine Vrbovsko.

Vrijednost projekta: 494.400,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 494.400,00 HRK

Trajanje projekta: 14.9.2022-14.5.2023

Više o Europskom socijalnom fondu

Posjetite web-stranicu strukturnifondovi.hr za više informacija
Više